Jaarstukken 2018

Onderwijs

Programmadoelstelling

  • De jeugd optimale kansen geven zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die naar vermogen mee doen in de samenleving.
  • Adequate en kwalitatieve huisvesting voor basis- en speciaal onderwijs.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.971
Gerealiseerd € 5.076
Afwijking € -105
ga terug