Jaarstukken 2018

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK

 • Kunstgrasvelden; na een intensief voortraject is de aanbesteding aanleg sportvelden voetbal en hockey in juni 2018 gegund. Een project waar veel flexibiliteit werd verlangd van alle partijen, ook de verenigingen. Gedurende het voorbereidingsproces is steeds met zowel rubber als kurk infill rekening gehouden. Uiteindelijk is besloten om kurk in-fill als instrooimateriaal te gebruiken in plaats van rubber.
 • Schoonmaak stadhuis; per 1 maart 2018 is een nieuw schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor het schoonmaakonderhoud van het stadhuis. Na een Europese aanbestedingsprocedure is een bedrijf geselecteerd op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. Als wens werd resultaatgericht schoonmaakonderhoud uitgevraagd.
  De uitgewerkte casus en offerte is als zeer hoog gewaardeerd door het beoordelingsteam. De procedures hoe zij dit bereiken zijn goed uitgewerkt, ze leveren managementrapportages op, trainen personeel en er is continu contact en bijsturing.
  Er is ook een werkgelegenheidsclausule opgenomen voor de schoonmaakwerknemers van het vorige bedrijf. Daarnaast wordt, op basis van natuurlijk verloop, op termijn 5% van de opdrachtwaarde vervuld worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt is de belasting van het milieu. De schoonmaakmiddelen die vallen onder de Wet milieubeheer (Wm) worden gebruikt met inachtneming van de geldende regels voor verpakking, etikettering, opslag, gebruik en afvoer. Er is bewust gekozen om het schoonmaken en glasbewassing separaat aan te besteden om zo het (lokale) MKB ook een kans te geven op de opdracht.
 • Glasbewassing stadhuis; meervoudig onderhands aanbesteed en in juli 2018 gegund aan een bedrijf uit Uitgeest. Uit het gehouden marktonderzoek bleek dat een aantal van de genodigde partijen niet voldoende kennis had van het aanbestedingsproces. Vanuit RIJK is veelvuldig contact gezocht met een aantal van de uitgenodigde leveranciers om dit proces te begeleiden.
 • Bomen; gemeente Beverwijk heeft ieder jaar zo’n 150 bomen nodig voor herbeplanting en voor nieuwe groenprojecten. Stichting RIJK heeft de gemeente begeleid met een nieuwe aanbesteding voor de aanschaf van deze bomen. Bij de aanbesteding was er veel aandacht voor zo min mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen, duurzame wijze van bomen kweken, totaal watermanagement en het percentage bomen van eigen wortel. Zo voldoen zij aan alle strenge eisen van het bekende SKAL-certificaat en is al het plantgoed biologisch (vrij van gewasbeschermingsmiddelen) en wordt er geen neonicoticiden gebruikt (middel dat leidt tot bijen- en insectensterfte). Meer dan 50% van de gekweekte bomen is van eigen wortel. Ook is duurzaamheid volledig doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Een boom planten is Beverwijk is komende vier jaar met recht een duurzaam feest!
 • Grafdelfmachine; uit marktverkenningsgesprekken bleek dat twee partijen een specialistische grafdelfmachine konden leveren. De opdracht is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarbij konden de inschrijvers scoren op de prijs, inruilprijs huidige machine, containerlossysteem, maar ook op garantie, bedieningsgemak en rijgedrag.
  Mei 2018 is de opdracht gegund.

Overige trajecten

 • Schilderwerk onderhoud 2018
 • Woonrijp maken Jan van der Schoorstraat parkeerterrein Binnenduin
 • Kunstgrasveld Vadem Hockey en Voetbal
 • Groenelaan reconstructie
 • Renovatie aula Duinrust
 • Herinrichting Zonnebloemlaan e.o.
 • Visual Tree Assessment; onderhoud en inspecteren bomen
 • Parkeerautomaten; lediging en afhandeling
 • Graaf Janstraat e.o., opheffen wateroverlast
 • In company cursus ‘Lean’
 • Catering begraafplaats
ga terug