Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma’s van de programmabegroting.

ga terug