Jaarstukken 2018

Lopende kredieten

Omschrijving activum

Raadsbesluit

Gevoteerd krediet

Startdatum (jaartal krediet votering)

Beoogde sluitdatum (jaar afsluiten krediet)

Uitputting t/m 2018

Restkrediet

Bedragen x € 1.000

Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Reconsructie Groenelaan

INT-17-33149

330,1

2017

2019

291,8

38,3

Reconstructie Zonnebloemlaan e.o.

INT-17-33149

257,3

2017

2019

97,0

160,3

Reconstructie Graaf Janstraat e.o.

INT-17-40272

302,9

2018

2019

23,2

279,7

Reconstructie Begoniahof e.o.

INT-17-40272

479,5

2018

2019

0,0

479,5

Reconstructie Wingerd e.o.

INT-17-40272

220,0

2018

2019

9,2

210,8

Reconstructie Meerstraat (zuid)

INT-17-40272

128,3

2018

2019

4,4

123,9

Reconstructie voorplein Plantage

INT-17-40272

281,0

2018

2020

0,0

281,0

Vervangen OV Armaturen 2018/2019

INT-18-44869

672,5

2018

2019

0,0

672,5

Vervangen OV Masten 2018/2019

INT-18-44869

110,0

2018

2019

0,0

110,0

MGOIP 2018-2021 (INT-17-36140)

Aanleg 4e hockeyveld

INT-17-40009

467,6

2017

2019

397,6

70,0

Riolering (GRP 2017-2021)

Vervangingen en investeringen

INT-17-32581

9.463,0

2017

2021

2.051,2

7.411,8

Overige

Speelplek park Overbos

INT-15-22008

75,0

2016

2020

0,0

75,0

Speelruimteplan, speelplek 3

INT-15-22008

75,0

2017

2019

0,0

75,0

Verbouwing aula begraafplaats

INT-16-29898

370,0

2016

2019

76,0

294,0

Uitbreiding Montessorischool

INT-17-37928

276,9

2017

2019

268,4

8,5

Uitbreiding Bethelschool

INT-17-39264

334,3

2018

2019

26,7

307,5

Verbouwing en renovatie Trijntje Kemp-Haan straat (Kerkplein)

INT-17-35081

748,0

2018

2019

54,6

693,4

Aanpassing entree DEM ( Lg Adrichem)

INT-18-45435

100,0

2018

2019

18,0

82,0

Noorderkade verharding

INT-18-43870

336,0

2018

2019

4,4

331,6

Noorderkade kadewand

INT-18-43870

42,0

2018

2019

39,2

2,8

Bedrijfsmiddelen (BIP)

Vervanging thin clients

Begroting

130,0

2018

2019

0,0

130,0

Riolering
Bij het vaststellen van het rioleringsplan in 2017 is er voor de planperiode 2017 tot en met 2021 een krediet beschikbaar gesteld van €9,5 mln (€4,5 mln voor investeringen en €5 mln voor vervangingen).
De uitgaven fluctueren jaarlijks omdat er het ene jaar meer wordt vervangen en geïnvesteerd dan het andere jaar. Dit is afhankelijk van de operationele uitwerking van projecten. In 2018 zijn projecten uitgevoerd op en rond de Groenelaan, Akerendamlaan en de renovatie van de riolering en de openbare ruimte in de Anjelierenlaan, Zonnebloemlaan en Rozenlaan is gestart en afronding vindt plaats in 2019.

ga terug