Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Inleiding

De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften):

  • de geraamde inkomsten
  • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  • een overzicht op hoofdlijnen van de heffingen
  • een aanduiding van de lokale lastendruk
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

In de begroting geven we een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende heffingen. In de jaarrekening volstaan wij met het terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over wat opgenomen is in de begroting.

ga terug