Jaarstukken 2018

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling

Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.189
Gerealiseerd € 8.319
Afwijking € -129
ga terug