Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Doelstelling

Het college heeft de ambitie om de organisatie resultaatgericht te laten denken, werken en aan te sturen. Ieder vanuit een eigen functie/ rol en daardoor ook vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Door deze ambitie te realiseren worden de beschikbare middelen van de gemeente Beverwijk effectief en efficiënt ingezet. Maar het werk is pas goed gedaan als de raad en de burgers ervaren dat de gemeente resultaat heeft geboekt.

ga terug