Jaarstukken 2018

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling

  • Het stimuleren van (georganiseerd en ongeorganiseerd) sporten en bewegen als middel om de participatie, sociale samenhang en een gezonde leefstijl te bevorderen.
  • Het onderhouden van adequate binnen- en buitensportaccommodaties.
  • Stimuleren van kunst en cultuur en koesteren van ons erfgoed omdat het onze stad mooi maakt, waardoor er veel te beleven en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Culturele activiteiten stimuleren sociale verbondenheid en creativiteit.
  • De openbare ruimte duurzaam inrichten, onderhouden en beheren binnen de vastgestelde budgetten en beleid. Hierbij geldt als leidraad het motto “schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen.”

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.802
Gerealiseerd € 10.017
Afwijking € -1.216
ga terug