Jaarstukken 2018

Veiligheid

Programmadoelstelling

Zorg voor een (sociaal) veilige woon-, leef-, en werkomgeving waarin inwoners zich beschermd weten, regels worden gehandhaafd en ernstige calamiteiten achterwege blijven.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.010
Gerealiseerd € 4.931
Afwijking € 79
ga terug