Jaarstukken 2018

Raad en college

Samenstelling bestuur per 31 december 2018

College van burgemeester & wethouders

 • drs. M.E. Smit; burgemeester
  Bestuurlijke coördinatie en regionale samenwerking, dienstverlening, veiligheid en handhaving, organisatie en communicatie
 • mr. S.G. Ferraro; wethouder VVD
  Economie, ruimtelijke ordening, wonen en projecten
 • H. Erol; wethouder GroenLinks
  Milieu, duurzaamheid, openbare ruimte, sport en financiën
 • B.G.P. van den Berg; wethouder D66
  Bereikbaarheid, infrastructuur, werk en inkomen, onderwijs, vastgoed, kunst en cultuur
 • H.J. Niele-Goos; wethouder CDA
  Sociaal domein (Wmo, Welzijn en Jeugd), recreatie, toerisme, reiniging en afval

R. Pirovano (waarnemend gemeentesecretaris)
Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

ga terug